XXVI. Jihočeské onkologické dny

17. – 19. října 2019

O kongresu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovolujeme pozvat na XXVI. Jihočeské onkologické dny, které se uskuteční 17. – 19. 10. 2019. Kongres se tradičně koná v Jízdárně v areálu českokrumlovského zámku. Pravidelně se ho účastní 400 odborníků z České a Slovenské republiky a přes 30 vystavujících firem. Letošní ročník bude zaměřen na diagnostiku a léčbu nádorů čípku děložního, těla děložního a nádorů vaječníků.

Těšíme se na setkání s Vámi

MUDr. Václav Janovský
primář Onkologického odd.
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program

Program konference si můžete stáhnout zde a sborník zde

Stavba stánků v Jízdárně a ve výstavním stanu

Registrace v hotelu Zlatý anděl (nám. Svornosti 11. Český Krumlov) www.hotelzlatyandel.cz

Satelitní sympózia v hotelu Zlatý anděl

Registrace v Jízdárně

Odborný program v Jízdárně

Společenský večer s rautem v hotelu Zlatý anděl

Registrace v Jízdárně

Odborný program v Jízdárně

Demontáž stánků v Jízdárně

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Místo konání

Informace o místě konání.

Hotel Zlatý Anděl

Hotel Zlatý anděl se nachází přímo na náměstí Svornosti, v historickém centru malebného města Český Krumlov zapsaného od roku 1992 na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Ideální poloha hotelu v centru Českého Krumlova Vám přiblíží historii vnitřního města s jeho romantickými zákoutími až po dominantu tohoto vyjímečného místa, Státní hrad a zámek Český Krumlov.

Ubytování

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Doporučujeme se obrátit na Cestovní kancelář Ocean, která zprostředkovává ubytování účastníkům kongresu a disponuje dostatečným počtem rezervovaných pokojů pro akci.

Kontakt: Jana Masáčková, krumlov@ca-ocean.cz, 380 712 373, 734 232 137

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 10. 8. 2019 na adresu: krumlov@ca-ocean.cz nebo poštou: Cestovní kancelář Ocean, k rukám pí Masáčkové, Urbinská 183, 381 01 Český Krumlov

Hotel 1

Jednolůžkový pokoj

do 1 500 Kč

za osobu a den v penzionu nebo hotelu ve dvoulůžkovém pokoji

Hotel 2

Dvoulůžkový pokoj

do 2 000 Kč

za osobu a den v hotelu ve dvoulůžkovém pokoji

Hotel 2

Dvoulůžkový pokoj

3 000 Kč / os 1L

v jednolůžkovém pokoji za osobu a den v hotelu nebo penzionu

Uvedené ceny jsou včetně snídaně.

Partneři

VIP partneři

Partneři

Mediální partneři

Ostatní partneři

Registrace

Aktivní účast

Přihlášky včetně abstraktu zašlete prosím do 30. 6. 2019. Nejpozději do 5. 9. 2019 obdržíte vyrozumění, zdali byl váš příspěvek přijat a v jaké formě. V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění Vašeho příspěvku v elektronické podobě včetně obrázků, grafů, tabulek tak, aby mohl být použit ve Sborníku přednášek JOD 2019, který má svůj ISBN kód. Sborník bude vydán v elektronické podobě. Termín dodání celého znění příspěvku je do 12. 9. 2019.
Přednášky (7–10 min. včetně 2 min. diskuze) Postery (maximální šířka 1 m x výška 2 m – rozměr A1, A0) Pořadatelé si vyhrazují právo na uspořádání odborného programu a koordinaci satelitních sympózií.

Pasivní účast

Přihlášky k pasivní účasti zašlete nejpozději do 1. 10. 2019.

Registrační poplatek:

  • do 30. 6. 2019 – 1 300 Kč (včetně DPH)
  • do 1. 10. 2019 – 1 600 Kč (včetně DPH)
  • od 2. 10. 2019 a na místě – 2 000 Kč (včetně DPH)

Platba v rámci ČR (CZK): Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank, variabilní symbol: 199405 IBAN - CZ4427000000002107918128, SWIFT - BACXCZPP

Platba ze zahraničí (EUR): Č. účtu: 1387684519/2700 - UniCredit Bank, variabilní symbol: 199405 IBAN - CZ7527000000001387684519, SWIFT - BACXCZPP

Poplatek nelze hradit poštovní poukázkou.

Přihlášky k pasivní účasti odešlete 3. 5. 2019.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • Vstup na všechna odborná jednání
  • Sborník XXVI. JOD
  • Občerstvení v průběhu odborného programu JOD

Slavnostní raut v hotelu Zlatý anděl v hodnotě 700 Kč/1 osobu včetně DPH není zahrnutý v ceně registračního poplatku. V případě zájmu o tento večer je o tuto částku navýšena celková cena za akci.
Kontakt: Hotel Zlatý anděl (nám. Svornosti 11. Český Krumlov), www.hotelzlatyandel.cz

Přihlášky jsou uzavřeny.

Kontakty

Informace k přihláškám fyzických osob:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkouva.jitka@nemcb.cz

Odborný garant:

MUDr. Václav Janovský
tel.: +420 38 787 5000
e-mail: janovsky@nemcb.cz

Odborný garant:

MUDr. Ivona Mrázová, MBA
tel.: +420 38 787 5053
e-mail: mrazova@nemcb.cz